Průběh práce

Na této stránce máte možnost vidět průběh rekonstrukce střechy ve Štrossově ulici v Pardubicích.

Detail fotografie rekonsturkce zobrazíte kliknutím na obrázek v rámečku. Pokud povolíte spuštění Java skriptu/ActiveX, získáte podporu efektů nad obrázky.


Kliknutím zvětšíte obrázek Obrázek zachycuje střechu před rekonstrukcí. Z původní střechy se zachovala pouze vazba. Ušetřeny nezůstaly ani střešní okna a komín. V první fázi se z původní střechy odstranila stará krytina a ošetřila se vazba.

Kliknutím zvětšíte obrázek Po odstranění krytiny byl dům naprosto nechráněn před počasím a proto bylo nutné na původní vazbu co nejdříve připevnit izolační fólii. Spolu s natažením fólie se provedlo zalaťování. Tato velmi důležitá fáze vyžaduje přesnost a notnou dávku zkušeností. Precizní provedení zde dokázalo připravit základ přesným rovinám a tím i kvalitní budoucí střeše.

Kliknutím zvětšíte obrázek Fyzicky velmi náročný úsek celé stavby spočíval v navážení několika tun materiálu - tašek. Pomocí mobilního výtahu, tzv. vrátku se kupičky z tašek navezly na střechu. Odtud se ručně roznesly rovnoměrně po celé střeše.

Kliknutím zvětšíte obrázek Z kupiček se postupně pokládala celá střecha. Zakončení dílčích rovin střech (nároží, úžlabí) vyžadovalo velmi pečlivou práci. Jen tak mohlo být v místech nároží či úžlabí dosaženo perfektních linií.

Kliknutím zvětšíte obrázek V průběhu pokládání bylo třeba připravit také rámy pro montáž střešních oken. Po položení se mohla namontovat skla a střecha tak byla připravena na nápor počasí.

Kliknutím zvětšíte obrázek Prolínání některých činností dokumentuje také tento obrázek. Současně s pokladáním bylo třeba odvést perfektní klempířskou práci. Okapnice a úžlabí byly namontovány. Svody se montovaly vzápětí.

Kliknutím zvětšíte obrázek Také komín prošel rekonstrukcí. Provedlo se stržení původního a na jeho místo byl postaven nový.

Kliknutím zvětšíte obrázek Střecha byla dokončena a předána. Výsledek máte možnost posoudit sami.